12.09.2012 - Работна посета на Турција - Меѓународен бизнис форум