19.09.2012 - Предавање акредитиви - амбасадор на Република Словенија, Н.Е. Бранко Ранковец