10.10.2012 - Свечена академија - 45 години од основање на МАНУ