18.10.2012 - Скопје - Средба со претседателот на Парламентот на Унгарија, Ласло Ковер