22.10.2012 - Скопје - Посета на бугарскиот Културно-информативен центар во Република Македонија