09.11.2012 - Меѓународна конференција за ЕУ проширување на Универзитетот во Грац