16.11.2012 - Посета на Виена и учество на Конгресот „90 години Пан - Европа“