29.10.2012 - Скопје, Средба со најдобри студенти на Универзитетот Св.Климент Охридски