30.11.2012 Предавање на акредитивните писма на новонаименуваниот амбасадор на Кралството Норвешка Нилс Рагнар Камсвог