07.11.2012-Средба со граѓаните во Народната канцеларија во Скопје