09.11.2012-Изложба на иновации „Наука за младите“.