11.11.2012-Доделување стипендии „Борис Трајковски“.