05.12.2012 - Обележување на Меѓународниот ден на волонтерството