11.12.2012 - врачена Плакета за придонес во унапредувањето на безбедноста во сообраќајот