13.12.2012 - Предавање од областа на математичка физика и физика на Д-р Трифче Сандев