27.12.2012 - Новогодишен прием за децата на македонските мировници