11.01.2013 - Средба со кинискиот министер за одбрана