01-03.02.2013 - Безбедносна конференција во Минхен