27.02.2013 - 5-ти Глобален форум на алијансата на цивилизациите во Виена