01.03.2013 - Заедничка средба со Филе, Ховит, Бузек и Груевски и Црвенковски