06.03.2013 - Средна со најдобрите студенти од ДУТ-Тетово