09.03.2013 - Церемонија на свечено менување на државното знаме