29.03.2013 - Предавање на акредитивите на Тајландскиот амбасадор