11.05.2013 - Oфицијалното затворање на Третата светска конференција