12.05.2013 - Традиционална церемонијална размена на знамињата на Република Македонија и на Европската унија