27.05.2013 - Началникот на ГШ на Вооружените сили на Република Турција