29.05.2013 - „50 години од скопскиот земјотрес – 50 години европско земјотресно инженерство"