29.05.2013 - Изјава на претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов