11.07.2013 - Средба со организаторите на Галичка свадба