17.07.2013 - Pроштална средба со јапонскиот амбасадор