26.07.2013-50-годишнината од катастрофалниот скопски земјотрес