30.07.2013-Посета на Канцеларијата за врски на НАТО