24.08.2013-Прием на учесниците на Школата за млади лидери