29.08.2013-Посета на манастирот Св. Јоаким Осоговски