10.09.2013-Pретседателот на Република Полска, г. Бронислав Коморовски