12.09.2013-Прием на Македонската машка кошаркарска репрезентација