13.09.2013-Церемонија на свечено менување на државното знаме