21.09.2013 - Мала Богородица - посета на манастирот во Калишта, Струшко