09.10.2013-Обраќање на Македонскиот глобален инвестициски самит