10.10.2013-Посета на Подградец, средба со македонското национално малцинство