23.10.2013-Форумот за меѓународна соработка на Западна Кина во Ченгду