24.10.2013-Посета на Универзитетот за традиционална кинеска медицина.