24.10.2013-Посета на Универзитетот за финансии и економија во Ченгду