24.10.2013-Средба со раководството на China Railway