28.10.2013-Прием на деца во рамки на проектот „Запознај ја татковината“