14.11.2013-Средба со заменик-помошник на секретарот за одбрана на САД, Евелин Н. Фаркас