19.11.2013-Средба со претседателот на Европското движење на Б и Х