20.11.2013-Златните славејчиња кај претседателот Иванов