01.01.2014-Посета на касарната „Алексо Демниевски – Бауман“ во Велес