14.03.2014-Церемонија на свечено менување на државното знаме